Luottamus, tavoitteet, oman potentiaalin tavoittaminen ovat sanoja jotka liittyvät sekä työnohjaukseen että coahingiin. 

Työnohjaus on tavoitteellinen oppimisprosessi jossa tutkit omaa työtäsi, kehität omaa tekemistäsi koulutetun työnohjaajan kanssa.   Työnohjauksessa jäsentelet omaa työtäsi, sen perustehtävää ja tavoitteita, etsit ratkaisuja työn kehittämiseen.  Työnohjausta voi olla yksilöllistä tai ryhmätyönohjausta.  Tavoitteena työnohjauksessa on pitkällä tähtäimellä kilpailukyvyn ja tuottavuuden kasvu, oppiminen ja muutosvalmiuden vahvistuminen,  tavoitteellinen ja sujuvat arki hyvinvoivassa työyhteisössä.  Työnohjauksen toteuttajan Anakomilla on STO ry:n työnohjaaja.  

Coaching  – yksilöllinen valmennus kohti parasta itseä työelämässä ja arjessa.   Ratkaisukeskeinen valmennus tukee kohti oman elämän arjen ja työn tavoitteiden toteutumista.  Coaching voi toteutua ryhmässä tai henkilökohtaisesti.  Tiivistetysti sanottuna valmentaja sparraa tavoitteiden saavuttamiseen lätökohtana omat voimavarat ja niiden vahvistaminen.  Coaching on ohjausmalli jota voit hyödyntää silloin kun elämässäsi tai organisaatiossasi on erilainen muutostilanne tai haluat muuten avata uusia näkökulmia. 

Ole palveluista yhteydessä toimistollemme [email protected] tai 0290074111