Työhyvinvointikorttia voidaan pitää näyttönä siitä, että työyhteisössä pohditaan ja tehdään tietoisesti töitä sen eteen, että henkilöstö voi hyvin ja viihtyy organisaatiossa.

Mitä tällä työhyvinvoinnilla halutaan sitten saavuttaa? Miksi työhyvinvointia edes kannattaa parantaa?

Työhyvinvointi lisää työntekijöiden viihtyvyyttä työpaikalla ja siten parantaa heidän terveyttä, tehokkuutta ja tuottavuutta työssä. Hyvinvoivassa työyhteisössä stressi, sairaspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenevät. Tämä heijastuu organisaationa, jossa sisäiset ristiriidat vähenevät, työ sujuu nopeammin ja helpommin. Pystyessämme pienentämään stressiä, sairaspoissaoloja ja nopeuttamaan prosessien läpivientiä, säästämme samalla organisaation voimavaroja, että pienenämme organisaatiossa ilmeneviä rahallisia kustannuksia.

Tulokset ovat siis positiiviset jokaisen tahon kannalta. Yrityksen tuottavuus paranee ja kulut pienenevät. Työntekijät pysyvät tyytyväisinä ja motivoituneina. Työhyvinvointikortin tarkoitus on tuoda positiivisia asioita esille, jotka organisaatiossa ovat jo hyvin, että nostaa korjattavia asioita esille. Keskittyen kuitenkin siihen näkökulmaan, mitä koko organisaatio voi yhdessä tehdä parantaakseen tilannetta. Tarkemmin pääset lukemaan työhyvinvoinnin vaikutuksesta tuloksiin muun muassa toisen blogitekstimme kautta “Työhyvinvoinnin keinoin tuloksiin!”

Työhyvinvointikortti-koulutus

Koulutus on suunnattu niin johdolle kuin koko henkilöstölle. Mitä useampi työyhteisön jäsen osallistuu, sitä paremmat tulokset voidaan saavuttaa. Tärkeää työhyvinvoinnin kehittämisessä onkin, että kehitystyötä tehdään yhdessä, ei vain johdolta alaisille tai alaisten aloitteesta.

Työhyvinvointikorttikoulutuksen alussa arvioidaan työpaikan voimavarat ja kehittämiskohteet. Koulutuksessa saatu aineisto, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat kehittämiskohteiden paikallistamisessa ja ennen kaikkea sparraa ja tarjoaa konkreettisia työkaluja, joilla työhyvinvointia voi kehittää koulutuksen jälkeen.

Työhyvinvointikortti-koulutuksella halutaan muodostaa esimiehelle ja henkilöstölle yhteinen näkemys työpaikan ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Koulutus antaa uusia työkaluja ja mittareita työhyvinvoinnin seuraamiseksi ja parantamiseksi. Se myös jäsentää rooleja ja vastuita, tiivistää työyhteisöä sekä tarjoaa työntekijöille konkreettisen väylän päästä vaikuttamaan juuri heidän organisaation asioihin.

Me Anakomilla olemme Työturvallisuuskeskuksen virallinen kumppani. Toimimme organisaatioiden kuin yksilöidenkin apuna kehittäen ja haastaen toimintamalleja ja tarjoten mahdollisia ratkaisuja edetä eteenpäin.

Share This

Jaa tämä!

Jaa tämä artikkeli ystäviesi kanssa!