Työnohjauksen lähtökohtana on työnohjaajan ja ohjattavan/ohjattavien välinen vuorovaikutus.  Työnohjaus on työn, työyhteisön ja työroolien tutkimista, kokemusten ja tunteiden jäsentelyä ja toimintatapojen kehittämistä.  Työnohjaus on oman työn, työtapojen, työn tavoitteiden ja vaatimusten tutkimista sekä tutustumista omaan itseen työntekijänä, oman itsen sekä ryhmän vuorovaikutuksen reflektointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan ohjauksessa. 

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta (60 op).

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä erilaista ohjaus-, valmennus-, asiakas-, kehittämis-, HR- ja esimiestyötä tekeville tai näihin tehtäviin hakeutuville, tai heille, jotka aikovat tulevaisuudessa työskennellä työnohjaajana.  Valmennus soveltuu myös heille, jotka haluavat syventää ratkaisukeskeisen valmentamisen tai ohjauksen työtapaa omassa ohjaus-, valmennus- tai esimiestyössä. 

Osallistumista helpottaa, jos sinulla on mahdollisuus tehdä ohjaus- ja valmennustyötä, jossa voit soveltaa ratkaisukeskeistä työotetta tai sinulla on aikaisempaa ohjaus-, valmennus- tai esimiestyökokemusta.  Osallistujat joilla on osallistujakokemus työnohjauksesta tai muusta ohjauksellisesta prosessista, ovat etusijalla valinnassa.  

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan sekä verkko- että läsnäolo-opetuksena.  Verkko-opetus toteutuu kouluttajan Acaprima-oppimisympäristössä sekä webinaareina.  Verkko-opetuksen määrää saattaa pandemiatilanteesta johtuen lisääntyä suunnitellusta.  Koulutuksessa käytettäviin digityökaluihin annetaan opastus.

Koulutus sisältää sekä teoreettista että kokemuksellista opiskelua.

 Koulutus koostuu seuraavasti:

  • 40 koulutuspäivää, joiden aikana osallistuja tekee koulutusteemoihin liittyviä oppimistehtävia ja perehtyy alan kirjallisuuteen
  • 50 tuntia ryhmätyönohjausta pienrymissä 
  • 80 tuntia työnohjaajana toimimista (yksilö- ja ryhmä)
  • henkilökohtainen kehittämistehtävä

Nämä em. kuuluvat koulutuksen hintaan.  Näiden lisäksi opiskelija osallistuu 20 tunnin henkilökohtaiseen työnohjaukseen, jonka järjestämisessä kouluttaja voi avustaa.  

Hinta

 Koulutusohjelman hinta on 4850 €, ja sen voi tarvittaessa maksaa erissä lukukausittain tai muuten sopien.

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistujalla on työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäseneksi.  Valmennukseen kuuluu opetus, koulutukseen kuuluvan työnohjausharjoittelun ohjaus sekä sähköinen aineisto.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen voi ilmoittautua seuraavalla lomakkeella. Ilmoitautumisesi jälkeen olemme sinuun yhteydessä hakemukseen liittyen. Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella videohaastatteluun 20. ja/tai 21.5.2022.

Hakuaika: Hakuaika on tällä hetkellä käynnissä.

[si-contact-form form='19']

Kouluttajat


Sirpa Alho-Törrönen, pääkouluttaja

Vaativan erityistason psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela), MSc (ratkaisukeskeinen terapia), kasvatustieteen kandidaatti, ammatillinen opettaja (AmO), työnohjaaja, NLP trainer, sairaanhoitaja-diakonissa. 

Olen työskennellyt valmentajana ja työnohjaajana jo 90-luvulta saakka, psykoterapeuttina viimeiset 15 vuotta.  Olen valmentanut terveydenhuollon ja sosiaalityön, asiakaspalvelun ja esimiestyön ammattilaisia ratkaisukeskeiseen, voimavarasuuntautuneeseen työhön.  Odotan suurella ilolla ja innostuksella sitä, että voimme aloittaa yhteisen kasvupolun kohti vahvaa ammatillista työnohjaajuutta.” 

Toisena kouluttajana toimii Pirjo Kukkonen (STOry-työnohjaaja, kouluttaja, YTM, KM).