Coachingissa lähdemme liikenteeseen asiakkaan tavoitteista, mitä haluamme tulevaisuudessa saavuttaa? Käymme läpi asiakkaan kanssa hänen henkilökohtaisia voimavarojaan ja niiden kautta rakennamme yhdessä toimivan toimintamallin, jota seuraamalla pystymme toteuttamaan ja saavuttamaan tavoitteitamme. Lähtökohtanamme coachingissa, kuten kaikissa palveluissamme, on ratkaisukeskeisyys. Toteutamme coachingia henkilökohtaisesti tai ryhmämuotoisesti riippuen tilanteesta, käyttäen ohjausmallia, joka parhaiten tukee toimivien ratkaisujen rakentamista.
Tiivistetysti sanottuna coaching on työntekijän henkilökohtaiseen urasuunnitteluun ja työssä kehittymiseen kehitetty ohjausmalli, jota voidaan hyödyntää kun organisaatiossa vallitsee erilaisia muutostilanteita.

Ole palveluista yhteydessä toimistollemme [email protected] tai 0290074111