LUPAKORTTIKOULUTUKSET

Järjestämme lupakorttikoulutuksia valtakunnallisesti ympäri Suomen. Toteutamme koulutuksia myös räätälöidysti yritys- ja yhteisökohtaisesti. Tarvitessanne useita kortteja, esim. ensiapukortin ja työturvallisuuskortin, kysythän tarjouksen niin laskemme teille räätälöidyn koulutuskokonaisuuden hinnan. 

Alla lyhyet kuvaukset koulutuksista:

Työturvallisuuskortti on TTK:n, eli Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima kortti, jonka aikana käydään läpi työturvallisuuden periaatteita. Puhumme työturvallisuuden merkityksestä yrityksen kokonaisvaltaiseen menestymiseen, huomioiden yksilöiden onnistumisen omassa työssään. Lähestymme aihetta konkreettisten esimerkkien kautta, jolloin aiheesta saa kiinni, vaikka kyseisiä tehtäviä ei olisi vielä tehnytkään. Esimerkkien avulla koulutuksesta saadaan rakennettua mielenkiintoinen myös kokeneemmille osallistujille.

Tulityökortti on SPEK:n eli Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallinnoima kortti, jonka aikana käydään läpi tulitöiden erityispiirteitä. Harjoittelemme myös konkreettisesti sammutustöiden tekemistä. 

Hygieniapassi on Eviran eli Elintarviketurvallisuusvirasto hallinnoima kortti, jonka avulla osoitat tietäväsi elintarviketyöskentelyssä turvalliset ja oikeat työskentelymallit. Tiedät mitkä lämpötilat ovat oikeita ja ymmärrät elintarvikealan terminologiaa. Hygieniapassi on elintarvikealalla työskentelevälle pakollinen.

Ensiapukortti on SPR:n eli Suomen Punaisen Ristin hallinnoima kortti. Kurssin suoritettuasi osaat elvyttää ja reagoida oikealla tavalla hätätilanteissa. Tiedät paineluelvytyksen nopeuden tai toiminnan esim. kolaritilanteessa tai epilepsia-kohtauksen aikana.

Työhyvinvointikortti on TTK:n eli Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima kortti, kurssin aikana käsittelemme keinoja parantaa organisaationne työhyvinvointia konkreettisesti. Kurssin jälkeen organisaatiollanne on konkreettisia työkaluja työhyvinvoinnin nostattamiseen.

 

Lupakorttikoulutuksistamme tarkemmin – myös koulutuspäivämäärät

TYÖTURVALLISUUSKORTTI

TULITYÖKORTTI

HYGIENIAPASSI

IKÄRAJAPASSI

ENSIAPUKOULUTUKSET

TYÖHYVINVOINTIKORTTI