Työllisyyspalvelut

Teemme tiivistä yhteistyötä ja toteutamme räätälöityjä työvoimapalveluita yhdessä ELY-keskusten, työvoimahallinnon, kaupunkien sekä hankkeiden kanssa. Olemme myös useilla alueilla mukana työvoimapalveluiden kehittämishankkeissa / piloteissa. Työvoimapalveluidemme piirissä on noin 800 henkilöasiakasta jatkuvasti.

Tukena omien tavoitteiden määrittämisessä sekä saavuttamisessa!

Toteutamme Anakomilla työhönvalmennusta räätälöitynä yhteistyössä eri alueiden TE-palveluiden, kaupunkien sekä hankkeiden kanssa. Työhönvalmennuksessa tarjoamme sinulle räätälöidyn valmennuksen ja työnhakusi kysymyksiin perehtyneen  valmentajan / työnetsijän tueksesi. Tarkoituksena on työllistymisen- ja koulutussuunitelmien eteenpäin vieminen yksilöllisesti. Tällä hetkellä toteutamme työhönvalmennusta mm. Etelä-Savon alueella, Pohjois-Savon alueella, Keski-Suomen alueella sekä Helsingin alueella.

Työhönvalmennettaviemme kommentteja ja kokemuksia valmennuksesta:

   • Ehdin olla mielestäni liian kauan työttömänä ja turhautua! Nyt en ole enää turhautunut työnhakija vaan pääsin töihin, valmennus tuotti tulosta. Kiitos valmennuksesta ja yhteistyöstä kanssani!!!
   • Minulla on nyt osa-aikainen keikkatyö. Tämmöisiä palveluja saisi markkinoida enemmän myös muille työttömille työnhakijoille.
   • Valmentaja osasi pienistä vinkeistä hyvin viedä valmennusta eteenpäin – tehtiin oikeita ja konkreettisia asioita jotka hyödytti työnhakua ja joihin ei itse ajatellut, että on edes mahdollista saada apua. Pääsin kiinni työelämään.

   Lue tästä myös blogiteksti työhönvalmennuksesta!

Työkalut tavoitteiden saattamiseksi toteen!

Työnhakuvalmennuksia olemme toteuttaneet monin erilaisin painotuksin sekä toteutustavoin vuosien varrella. Valmennuksemme ovat voineet olla mm. kohderyhmä- ja alakohtaisia (mm. korkeastikoulutetut, nuoret), oman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ympärille rakentuvia sekä jonkin työnhaun tietyn teeman ympärille rakentuvia (mm. some työnhaussa, VideoCV-esittely). Työnhakuvalmennustemme tavoitteena on olla tukena työnhaun suunnittelussa ja tavoitteiden määrittelyssä. Pääpaino valmennuksissa on konkreettisten työvälineiden sekä työkalujen saamisen oman työnhaun sekä urasuunnittelun tekemiseksi.

 

Saamaamme palautetta työnhakuvalmennuksista

  • Konkreettista ohjausta, rauhallinen mukava ilmapiiri
  • Sain hyvin tietoa. Hyvää oli tsemppaava ohjaaja
  • Opin uusia asioita
  • Sai tietoa uusista firmoista mistä löytää toitä
  • Ajankohtaisuus oli hyvää
  • Hyvä tietosisältö. Hyvät tilat.  
  • Asiantunteva palvelu. Oli helppo asioida

Suunnittelemassa tulevaa!

Uravalmennuksia olemme toteuttaneet monin erilaisin sisällöin sekä kohderyhmin ympäri Suomea. Uravalmennusten tavoitteena on valmentajan tukemana selkeyttää suunnitelmia tulevaan.

Valmennuksemme voivat olla niin kohderyhmä kuin alakohtaisia. Valmennuksissa on tilaajan toiveiden mukaisesti välillä myös alakohtainen ja/ tai ammatillisen osaamisen painotus. Tämä on konkreettisesti voinut tarkoittaa esimerkiksi alalle tyypillisten ammatillisten lupakorttien suorittamista. Valmennuksiin voidaan liittää myös erilaisia työssäoppimis- tai koulutuskokeilujaksoja tulevaisuus- / jatkopolun suunnittelua tukemaan.

Toteutamme maahanmuuttajille räätälöityinä mm. seuraanlaisia palveluita

   • yksilöllinen työhönvalmennus, jossa pääpaino esim. ammatillisen sanaston kehittämisessä
   • urasuunnitteluvalmennukset maahanmuuttajille
   • kotoutumiskoulutukset
   • yrittäjyysvalmennukset maahanmuuttajille
   • kielitaitoa tukevat täydennyskoulutukset (esimerkiksi suullisen kielitaidon parantamiseen tähtäävä Kielikahvio – tyyppinen valmennus)
   • maahanmuuttajille räätälöidyt ammatilliset täydennyskoulutukset (kuten selkokieliset lupakorttikoulutukset)

Viime vuosina olemme saaneet olla mukana yhä räätälöidymmissä ja tuloshakuisissa piloteissa valtakunnallisesti yhteistyössä sekä työvoimahallinnon, kaupunkien kuin hankkeiden kanssa.

Työllistymiseen tähdätään mm. seuraavissa piloteissa joissa olemme tällä hetkellä mukana

 • räätälöidyillä yrittäjyysvalmennuksilla turvapaikanhakijoille Pohjois-Karjalassa
 • rakennusalalle suunnatussa pilotissa Keski-Suomessa
 • TOPI- työllisyyshankkeessa Kuopiossa
 • Kohdennettu työnetsintä ja valmennus Kuopiossa
 • tulosperusteisessa pilottihankkeessa Helsingissä

Sitoudumme kehittämiseen pitkäjänteisesti. Ennen nykyisiä pilottihankkeita olimme myös useiden eri työllisyyden kuntakokeilu- hankkeiden (viidellä eri alueella 2013-2015) kanssa kehittämässä uusia malleja työllisyyden hoitoon joita juurrutettiin alueille käyttöön.