Voitimme I Love Työvoimapalvelut -innovaatiokilpailun vuonna 2020 ja koronan vuoksi palveluiden toteuttaminen siirtyi vuodelle 2021. Nyt koulutukset ovat toteutettu ja on aika avata kokemuksia, huomioita ja palautteita.

Toteutimme vuoden 2021 aikana kaksi erillistä innovaatio-hanketta, maahanmuuttajille suunnatun Entreprenuer sprint yrittäjyyssprintti palvelun ja toisena Silta Työelämään- koulutuksen, joka tähtäsi poluttamaan osatyökykyisiä takaisin kohti työelämää. Molemmissa palveluissa päädyimme erinomaisiin tuloksiin.

Silta työelämään– koulutuksen lähtökohtana oli tarjota välineitä ja polkuja kohti työelämää osatyökykyisille, selvittäen aina tilannetta yksilöllisesti ja miettien millaiset ratkaisut palvelevat aina osallistujaa parhaiten.

Silta Työelämään- koulutuksessa usea osallistuja työllistyi omalle alalleen joko suoraan tai eri polkuja pitkin esim. palkkatuella, työolosuhteiden järjestelytukea hyödyntämällä tai muita polkuja pitkin. Lähtipä osa opiskelemaan ja yrittäjäksikin. Opiskeluissa osa hyödynsi alussa työkokeiluja, oppisopimuksia tai esim. omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella. Teimme koulutuksen päätteeksi kurssilla myös kyselyn koulutuksen kokonaisonnistumisesta ja kokonaisarvosanaksi saimme 4,8 / 5. Kokonaisuutena onnistuimme siis erinomaisesti! Kiitos tästä kuuluu toki myös upeille yhteistyökumppaneillemme ja kurssilaisillemme.

Yrittäjäsprintti-palvelussa lähtökohtana oli tarjota mahdollisuus konkreettisiin kokeilujaksoihin yrittäjänä toimimiseen ketterästi kehittämällä. Koulutuksen aikana tarjottiin toki myös tietoutta yrittäjyyden aloittamiseen ja yrittäjänä toimimiseen.

Koulutuksessa päädyttiin hyvin erinlaisiin tuloksiin, kuitenkin jokaista kurssilaista erinomaisesti palveleviin. Osa päätyi aloittamaan oman yritystoimintansa, osa aloitti etsimään omaan yritystoimintaansa yhteistyökumppania, osa aloitti selvittämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa eri projekteja voisi aloittaa viemään eteenpäin. Teimme myös yrittäjäsprintti palvelun osalta kyselyä koulutuksen kokonaisonnistumisen kannalta, arvosanaksi saimme 4,75 / 5. Erityisesti saimme koulutuksella kiitosta kouluttajiemme kielitaidosta ja rikkaasta taustasta, joka räätälöitiin jokaiselle yrittäjäksi haluavalle yksilöiden sopivaksi.

Loppujen lopuksi voimme todeta koulutuksien onnistuneen hyvin ja palvelleen jokaista osallistujaa yksilöllisesti erinomaisella tasolla, haluammekin kiittää kaikkia osallistujia valmennuksiin ja toivottaa kaikille erinomaista jatkoa viepä polkunne kohti työelämää työntekijänä tai työllistäjänä. Samalla haluamme myös kiittää kouluttajiamme ja yhteistyökumppaneitamme, sillä kuten sanomme, vain yhdessä toimimalla saavutamme huipputuloksia!