Toimistollamme on viime viikot ollut ilo seurata tulevan ohjausalan ammattilaisen työskentelyä. Kiitämme yhteisestä jaksosta ja toivotamme tsemppiä opintojen viimeistelyyn! Tässä kokemuksia myös toiselta puolelta jaettuna.

 


 

Harjoitteluni Anakom koulutus- ja valmennuspalveluissa on lähestymässä loppuaan. Takana on viisi viikkoa mielenkiintoiseen ohjausympäristöön tutustumista. Olen siis ohjausalan opiskelija, suunnitelmien mukaan valmistun opinto-ohjaajaksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Sivuaineinani opiskelen psykologiaa, suomen kieltä ja kirjallisuutta. Kyseessä on nyt viimeinen ohjauksen harjoitteluni. Halusin tarkoituksella valita sellaisen ohjausympäristön, joka sijoittuu oppilaitosten ulkopuolelle. Halusin laajentaa omaa ymmärrystäni ja osaamistani moninaisista ohjausympäristöistä.

Harjoitteluni aikana Anakomilla järjestettiin turvapaikanhakijoille suunnattua yrittäjyysvalmennusta, ja pääsinkin osallistumaan kyseiseen valmennustyöhön. Harjoitteluni aikana olen pohtinut erityisesti yksilöllisten ja yhteisöllisten kulttuurien eroja; ohjaajan/valmentajan on tärkeää olla tietoinen kulttuurien välisistä eroista sekä siitä, miten ne voiv

at vaikuttaa yksilön näkemyksiin ja toimintaan. Maahanmuuttajien valmennuksessa korostuu myös kokonaisvaltaisuuden tärkeys. Olennaista on se, että ei keskitytä ainoastaan nykyhetkeen, vaan nähdään koko kokonaisuus. Ohjattavaan/valmennettavaan täytyy tutustua kunnolla, ymmärtää hänen taustaansa ja hänen elämäänsä. Vain siten voidaan ymmärtää myös nykyhetkeä. Erityisen tärkeänä koen, että valmentajalla on myös aito halu tutustua muihin kulttuureihin. Ohjaaja/valmentaja ei ole henkilö, joka antaa valmiit vastaukset tai ratkaisut ohjattavalle: ohjaaja ja ohjattava työskentelevät yhteistyössä, ja myös ohjaaja oppii jatkuvasti ohjattavalta.

Oli kyse maahanmuuttajien valmennuksesta tai ei, on selvää, että valmennustyössä tarvitaan ohjaustaitoja. Ei riitä, että valmentajalla on vahva tietämys nykypäivän työelämästä, yhteiskuntarakenteista, erilaisista ammateista tai koulutuksista. Valmentajalla täytyy olla taito olla läsnä, kuunnella ja todella myös kuulla valmennettaviaan. Lisäksi valmentajalla täytyy olla tietoa erilaisista menetelmistä – ja taitoa osata käyttää niitä. Tämä harjoittelu antoi minulle yhden kiinnostavan kokemuksen lisää, ja innolla odotan, että pääsen hyödyntämään osaamistani työelämässä.

Kiitos avartavasta harjoittelukokemuksesta.