Tässä blogikirjoituksessa kerron pääpiirteittän mitä työhönvalmennuksella tarkoitetaan, mistä syistä siihen hakeudutaan ja mitä se pitää sisällään. Työhönvalmennuksessa autamme työllistymis- ja koulutussuunnitelmien eteenpäin viemisessä.

Työhönvalmennukseen hakeudutaan mm. seuraavista syistä:

  • Kun vastavalmistunut nuori etsii ensimmäistä työpaikkaansa,
  • Kun pitkään sairauslomalla ollut palaa työnhakijaksi,
  • Kun työtä ei lukuisten yritysten jälkeen löydy,
  • Kun halutaan vaihtaa alaa,
  • Kun halutaan ideoita mitä työtehtäviä voisi tehdä terveysrajoitteet huomioiden
  • Kun halutaan uusia ideoita mitä omalla osaamisella voi tehdä,
  • Kun halutaan ideoita työnantajista tai
  • Kun halutaan apua työhaastatteluun valmistautumiseen

Työhönvalmennettavat ohjautuvat meille te-toimiston kautta. Asiakkaiden taustat vaihtelevat laidasta laitaan – on vastavalmistuneita ja pitkän työuran omaavia, on nuoria ja vanhoja, on miehiä ja naisia, on käytännön työn osaajia ja akateemisen koulutuksen omaavia, on teollisuuden alalta ja hoiva-alalta, ja kaikkea näiden väliltä ☺

Te-toimisto antaa raamit (tuntimäärä ja tavoitteet), jonka puitteissa asiakkaan kanssa toimitaan. Näiden raamien sisällä pyritään kuitenkin antamaan asiakkaalle vapaus valita erilaisista toimintatavoista ja aikatauluista. Osa asiakkaista haluaa sopia tapaamisia, osa toivoo valmennusta puhelimitse ja verkon välityksellä. Tapaamisia voidaan järjestää meidän tiloissa tai valmentaja voi tulla asiakkaan kotipaikkakunnalle häntä tapaamaan. Toiset pitävät tiiviistä aikataulusta, toiset toivovat rauhallisempaa tahtia. Osa asiakkaista toivoo valmentajalta vahvaa otetta (tehtäviä ja aikataulutusta), toiset puolestaan haluavat enemmän rinnalla kulkijan ja tsemppaajan. Valmentajan tehtävänä onkin selvittää ja aistia minkälaista ohjausta asiakas toivoo, ja toimia sen mukaan.

Mitä työhönvalmennuksessa tehdään?

Työhönvalmennus voi sisältää mm. seuraavia asioita: ansioluettelon ja hakemusten kirjoittamista tai niiden kommentointia, cv-netin tekemisessä avustamista, yrityshakemistojen läpikäyntiä ja työnantajien ideointia, yhteydenottoja yrityksiin, piilotyöpaikkojen etsimistä ja niistä vinkkaamista, työhaastattelun harjoittelua, osaamisen tunnistamista, uusien uravaihtoehtojen pohtimista ja opiskeluvaihtoehtojen selvittämistä.

Työhönvalmennuksessa pyritään siihen, että asiakas löytää työ- tai opiskelupaikan. Jos paikkaa ei työhönvalmennuksen aikana ehdi löytyä, työhönvalmentaja huolehtii siitä, että asiakkaalla on riittävät valmiudet ja ”reppu täynnä vinkkejä”, jotta voi jatkaa työn/ koulupaikan hakua itsenäisesti valmennuksen päätyttyä.
Työhönvalmentajan työ on antoisaa ja monipuolista. Pääsee tapaamaan erilaisia ihmisiä ja auttamaan heitä pääsemään tavoitteisiinsa. Välillä työhönvalmentajaa muistetaan ja kiitellään mm. leivoksin, kukkasin, raparperein tai villasukin. Nämä eleet lämmittävät kovasti mieltä! ☺ Palkitsevinta kuitenkin on se, kun asiakas löytää mieluisan työ- tai opiskelupaikan!

Mukavaa syksyä kaikille entisille ja tuleville työhönvalmennettaville sekä muille lukijoille! ☺

Toivottaa,

Terhi, Keski-Suomen työhönvalmentaja

Terhi työskentelee Anakomilla työhönvalmentajana/ uravalmentajana ja kouluttajana. Terhillä on monipuolinen työkokemus erilaisista ohjaus- ja opetusalan tehtävistä. Kokemusta löytyy niin lasten ja nuorten, kuin aikuistenkin ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Yleisten työnhaun asioiden lisäksi vahvuutena etenkin hoiva-, kasvatus-, ja sosiaalialan kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyvät asiat.

Lisää Anakomin työhönvalmennuksesta täältä.